برچسب: آتش سوزی

آتش گرفتن پژو ۴۰۵ در سال های ۸۳ و ۸۴ !

در سال ۱۳۸۳ زمانی که زلزله ای به وقع پیوست موضوع آتش گرفتن پژو ۴۰۵ هم به میان کشیده شد
این زلزله سبب شد تا در جاده ها سنگ ریزه ها بر سر خودروها فرود آیند و بعد از این اصابت پژو ها آتش می گرفتند پس از این که هیایهوی زلزله خوابید به دنبال دلیل آتش گرفتن خودروها رفتند.
ایران خودرو طی فراخوانی ۴۰۵ های در خطر آتش سوزی را جمع نمود و تعویض قطعه انجام داد
ولی در سال۸۴ همچنان خودروها آتش میگرفتند وتازه این بار جان بسیاری از مردم هم به خاطر همین آتش سوزی از بین رفت