برچسب: اطلاعات

اطلاعاتی درباره پژو ۴۰۵

از سال ۱۳۶۹ کار مونتاژ و تولید پژو در ایران صورت پذیرفت و از سال ۱۳۷۳ دیگر قطعات آن هم در داخل ایران تولید شد
یکی از بهترین اتوموبیل ها که در سال ۱۹۸۸ به عنوان اتوموبیل سال شناخته شد پژو ۴۰۵ می بود
پژو در دو مدل GLX و GL و البته به در حد کم GI تولید گشت