برچسب: بلبرینگ در خودرو

فرق رولبرینگ با بلبرینگ در چیست؟

تفاوت اصلی میان بلبرینگ و رولبرینگ در مقاومت آن ها در برابر انواع بارهای وارده می باشد .
بسته به آن که بلبرینگ در چه شرایط و موقعیتی قرار گرفته است یکی از بارهای شعاعی و یا محوری و یا هر دوی آن ها به بلبرینگ وارد می گردد .
رولبرینگ ها در برابر بارهای شعاعی مقاومت زیادی دارند و بهتر است از رولبرینگ در برابر بارهای شعاعی استفاده شود .
و بهتر است از بلبرینگ ها در زمانی که هر دو بار شعاعی و محوری وارد می شود استفاده نماییم .