برچسب: تداوم

نباید مردم را از پژو ۴۰۵ و پراید محروم کرد

نظر مسئولان این است که تداوم تولید خودروهای پژو ۴۰۵ و پراید به وجود تقاضا برای آن ها و همچنین پیدا شدن جانشین برایشان بستگی دارد و تا زمانی که یک جانشین مناسب برای آن ها پیدا نشده است نباید مردم را از وجود این خودرو ها محروم کرد .
بنابه نظر فیاض برای تولید یک خودرو وجوددو اصل کشش بازار و استاندارد ضروری است .