برچسب: تقاضا

مادامی که تقاضابرای پژو ۴۰۵ و پراید هست تولید ادامه دارد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت با تولید نمودن خودروهایی که ایمنی پایینی دارند و از کیفیت مناسبی برخوردار نمی باشند مخالف هستم اما توقف تولید خودروهای پژو و پراید مستلزم عزم دولت و مردم آن هم به صورت هم زمان می باشد .
وی بیان کرد: تا مادامی که مردم خواهان این خودروها باشند به عبارت دیگر تا زمانی که مشتری برای پراید و پژو وجود داشته باشد این خودروها به تولید شدن ادامه می دهند .