برچسب: خروج

خروج پژو ۴۰۵ و پراید شرط دارد!!

اگر حذف خودروهای پژو ۴۰۵ و پراید در شرایط کنونی بازار خودرو به واقعیت مبدل گردد خطرات زیادی هم برای مشتریان و هم برای خودروسازان به همراه خواهد آمد .
برای حذف این دو خودرو که مشتریان و طرفداران زیادی دارد باید اول از همه جانشینان مناسب پیدا شود و قدم بعدی حذف این دو خودرو از چرخه تولید داخلی باشد .