برچسب: داخلی سازی

دیگر نباید قضیه پژو ۴۰۵ و پراید اتفاق افتد

یکی از اعضا هیت مدیره دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی بیان کرد که نباید داخلی سازی کردن خودروهای جدید مانند خودروهای پژو ۴۰۵ و یا پراید شود .
پژو ۴۰۵ و پراید به دلیل سرمایه گذاری هایی که برای داخلی سازی کاملشان شده است الان بیش از دو دهه می باشد که از نخستین تولیدشان می گذرد!