برچسب: زمان ورود

پژو ۳۰۱ جانشین ۴۰۵ چه زمانی می آید؟

از بین همه وعده هایی که پژو داده است فقط پژو ۳۰۱ می باشد که به ایران آمده است و در حال حاضر در دست مرکز تحقیقات شرکت ایران خودرو به سر می برد .
پیش بینی می شود که با در نظر گرفتن اینکه شرکت ایران خودرو کار تحقیقات بر سر این اتوموبیل را شروع نموده است طی ۳ ماه اول سال خبرهایی از ورود این اتوموبیل به گوش رسد