برچسب: سمند SE

مقایسه سمند SE با پژو ۴۰۵ SLX

سمند SE خودروی بیش از حد معمول ساده و بی امکانات است به گونه ای که می توان این خودرو را یک خودروی مسافرکشی به حساب آورد نه یک خودروی خانوادگی!
در واقع سمند اس ایی پایین ترین سطح خودروی سمند می باشد .
خودروی پژو ۴۰۵ SLX دارای طراحی شبیه به یک تیونینگ کارگاهی سطح متوسط می باشد این خودرو نسبت به GLX اسپرت تر است اما در برخی از زوایا دارای ناهماهنگی هایی می باشد .