برچسب: طراحی

همه چیز درباره پژو ۴۰۵

پژو ۴۰۵ با آن که خیلی وقت می باشد که از تولیدش می گذرد اما همچنان طرفداران بی شماری دارد
دلیل پر طرفدار بودن این خودرو سنگین و منطقی بودن طراحی این خودرو می باشد چرا که ایرانیا از طراحی غیر منطقی مانند ال ۹۰ که هنوز نپذیرفته اندش خوششان نمی آید
این خودرو در میان مردم با قدرت خرید متوسط آخرین امید می باشد