برچسب: غیر قانونی

تداوم تولید پژو ۴۰۵ و پراید غیر قانونی می باشد

یک آیین نامه ای به اتوموبیل سازان ابلاغ گردیده است که بر طبق این ایین نامه ابلاغی برخی از اتوموبیل ها مانند پژو ۴۰۵ و همچنین پراید دیگر نباید تولید گردند و تداوم تولید این خودروها غیر قانونی به شمار می رود
در سال ۱۳۸۹ بود که آیین نامه بهبود کیفیت اتوموبیل های سبک و قطعه ها و مجموعه های مرتبط تصویب شد و در خرداد ماه همان سال هم به اتوموبیل سازان ابلاغ گردید