برچسب: فروش

بررسی پرفروش ترین رنگ پژو ۴۰۵

این موضوع که چه رنگی از خودروها بیشترین میزان فروش را دارند به این بستگی دارد که خودروی مذکور چه خودرویی می باشد .
در خصوص خودروهای پژو ۴۰۵ بیشترین فروش از آن خودروهای مشکی رنگ است اما در خودروهای پراید بیشترین فروش را سفید رنگ ها داشته اند و طبیعتا تولید بیشتری هم از آن سفید ها بوده است .
در خصوص خودروهای پرشیا نیز باید گفت که نقره ای پرفروش ترین رنگ بوده است .