برچسب: فضای داخلی

بررسی فضای داخلی پژو ۴۰۵ SLX

فضای داخلی خودروی پژو ۴۰۵ SLX به گونه ای می باشد که به خوبی برای همه افراد حتی آن هایی که قد بلندی دارند جا هست و تقریبا می توان گفت که آن قد بلند ها هم اذیت نمی شوند .
این موضوع به دلیل مستطیل بودن شکل سقف این خودرو می باشد .
در خصوص داشبورد خودرو باید بگوییم که فرقی از نظر متریال استفاده شده ندارد اما ترکیب رنگ استفاده شده در آن خوب است و آن را بهترکرده است .