برچسب: قانون

دیگر باید با اتومبیل های پراید و پژو ۴۰۵ خداحافظی کرد

ایسنا : بر اساس قانونی که وجود دارد و این قانون از خارج نمودن اتوموبیل هایی که ۱۰ سال از تولید آن ها می گذرد حکایت دارد خودروهای پراید و همچنین پژو ۴۰۵ بر اساس برنامه هایی که خودروسازان در چیده اند قرار است که از چرخه تولید خارج گردند .
در حالی که کش و قوص ها در خصوص همین قانون همچنان وجود دارد نیره پیروزبخت بیان داشته است که خارج نمودن یک خودرو از چرخه تولید باید با یرنامه ریزی دقیق باشد در این مورد سازمان استاندارد نظر خود را داده است و همچنین وزارت صنعت و معدن و تجارت هم در حال بررسی کردن می باشد