برچسب: پر مصرف ترین

پر مصرف ترین خودروی سواری کشور پژو ۴۰۵

مصرف بنزین اتوموبیل های داخلی را با در نظر داشتن معیارهای اتوبان شهری و ترکیبی مورد بررسی قرار داده اند و در این بین مشخص گردیده است که اتوموبیل پراید کم مصرف ترین خودرو می باشد و بالاترین مصرف را پژو ۴۰۵ داشته است
البته در خصوص مصرف بالای بنزین میتوانیم بگوییم دو اتوموبیل نیسان رونیز و ماکسیما از۴۰۵ هم بیشتر سوخت مصرف می نمایند ولی به دلیل اینکه پژو ۴۰۵ خیلی پر فروش است و کماکان در دست تولید می باشد این خودرو را به عنوان پر مصرف ترین خودرو عنوان کرده اند