برچسب: پژو | PEUGEOT

آنچه بر پژو ۴۰۵ گذشته است

طراحی شکیل و بسیار زیبای این خودرو سبب گردید که این خودرو در سال ۱۹۸۸ به خودروی سال اروپا معرفی گردد
بر اساس آمار ارایه شده تا کنون بیشتر از ۳ میلیون پژو ۴۰۵ تولید گشته است
سطح تجهیزات در این خودرو متناسب با بودجه بود در مدل GL که به عنوان ارزان ترین خودرو شناسایی شده بود هیچ خبری از امکانات نبود متاسفانه بعضی از مشتریان با استفاده ازاین خودرو به دهه ۷۰ برگشته بودند