برچسب: 206

توقف تولید پژو ۴۰۵ و پژو ۲۰۶ شایعه یا واقعیت ؟!

تولیدات شرکت ایران خودرو در همین چند وقت اخیر مرز ۴۵۰ هزار دستگاه خودرو را رد کرده است و از این تعداد یک چیزی در حدود ۴۰۰ هزار تا از آن خودروها اتومبیل هایی بودند که بر سر پلت فرم پژو ۴۰۵ و یا پژو ۲۰۶ تولید گشته بودند .
در کنار این آمار به دست رسیده خبرهایی هم به گوش رسیده است مبنی بر آنکه قرار است پژو ۴۰۵ و پژو ۲۰۶ دیگر از چرخه تولید خارج گردند .
سوال مطرح شده این می باشد که آیا می شود در این شرایط کنونی تولید این خودروها را حذف کرد؟! با وجود آنکه این خبر کمی دور از واقع می باشد اما احتمال روی دادنش هم هست که اگر این اتفاق بیوفتد مسیر پژو در کشورمان به کلی دچار تغییر می گردد .